Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” nơi làm việc tại Trung tâm
07/11/2021 11:15:04 SA
 Thực hiện công văn số 1395/STNMT-VP ngày 23/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, tổ Công đoàn đã phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp” tại đơn vị.

Với hình thức lao động, vệ sinh cơ quan, cuối giờ chiều thứ 6 hàng tuần, theo sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm, các phòng tiến hành tổng vệ sinh, dọn dẹp trong phòng làm việc và hành lang phòng; đồng thời dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây cối bên trong và ngoài khuôn viên Trung tâm.

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm xây dựng Trung tâm “Xanh - Sạch - Đẹp”, không rác thải; đồng thời góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của tập thể CBNV trong việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường nơi làm việc.

Một số hình ảnh hoạt động:

 In trang]